Om oss

Ljustorps Bygdegård ägs av Ljustorp Bygdegård ekonomisk förening som har delägare från bygden. Vårt kansli finns i källaren på Bygdegården det vi idag kallar Bygdetorget. Kansliet är bemannat på deltid.

Vi driver ett flertal projekt som anknyter till lokalen, vårt verksamhetsområde eller den mark vi äger. Vi vill göra Bygdegården till ett naturligt centrum i Ljustorp. Vi hyr redan idag ut affärslokalen till vår lokala handlare och till bensinstationen.

Avslutat projekt:
Bygdegården som möjlighetsskapare

Ett projekt inom Leader Timråbygd. Vi har en vision av att skapa en Bygdegård för alla som bor i Ljustorp, där man kan titta in och få social kontakt, gå en studiecirkel, läsa en dagstidning, använda Internet mm. Vi tror att i och med ett sånt här projekt och därmed vår Bygdegård kan bli en positiv faktor för ökad inflyttning. De senaste åren har Ljustorp haft en vikande befolkningsutveckling och vi tycker att det är viktigt att vidta åtgärder för att skapa trivsel på orten så att trenden kan vända.

Leader Timråbygds informationsblad om projektet

Avslutat projekt:
Förstudie macken i Ljustorp

Förstudie inom Leader Timråbygd för att utreda förutsättningarna för att etablera en mack igen i Ljustorp. Projektet ska också utreda möjligheterna för någon form av kooperativt ägande och därmed göra alla Ljustorpsbor engagerade. Projektet drevs under 2010 och 2011. Resultatet av förstudien är att vi har fått en intresserad entreprenör som kommer att öppna en mack i Ljustorp under 2012.

Slutrapport på projektet
Leader Timråbygds informationsblad om projektet

Välkommen

till vår hemsida, glöm inte att trycka på gilla!

 

Länkar

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)